Följ

Blankett för önskemål om överlåtelse av avtal

Ladda ned och skriv ut "Önskemål om överlåtelse av avtal" som finns bifogad som PDF längst ned i artikeln.

Vi önskar att ni fullständigt fyller i blanketten, skriver ut denna, signerar och skickar till oss på följande adress:

Onslip AB
Box 45036
104 30 Stockholm

Alternativt kan ni maila oss på avtal@onslip.com och kopiera och klistra uppgifterna nedan som vi behöver. Döp mailet till "Önskemål om överlåtelse".

Företagsuppgifter för nuvarande kund

Juridiskt namn:Organisationsnummer:

Telefonnummer:

E-post:

Serienummer (om du har fler än en produkt):
Vill du även överlåta din kontrollenhet (vid kassaavtal):

Ja     Nej

Företagsuppgifter för övertagande kund

Juridiskt namn:Organisationsnummer:

Leveransadress:
Fakturaadress (om annan än leveransadress):

Telefonnummer:

E-post:Inlösare:

Inlösennummer:

Kryssa i rutan om du vill signera avtalet via BankID för snabbast möjliga service.


(Obligatoriskt vid BankID-signering) Personnummer för den som ska signera avtalet:

Faktureringssätt: Via E-post (0 kr)   Via post (50 kr)                Tillval - Introduktion av kassa via telefon 499:-

Avgifter

999:- i administrationskostnad  per kortterminal.  1499:- i administrationskostnad  per kassa. Avgifterna debiteras dig som övertar avtalet. Ny fysisk kontrollenhet för Skatteverket kostar 2495:- om sådan krävs.

Var denna artikel till hjälp?
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk