Följ

Logon misslyckades

1 Läs mer | Ladda ner kassaguide | Prata med en rådgivare

Logon Misslyckades

 

Jag försöker göra logon men det misslyckas, vad innebär det?
När logon misslyckas beror det på att din terminal har problem att hitta uppkoppling. Följ länkarna för att se hur du felsöker antingen Bredband eller GPRS-terminal beroende på vad du har.

Var denna artikel till hjälp?
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk