Följ

Nytt fakturautseende

Ni bör veta att våra fakturor sedan 2017-09-01 har ändrat utseende.

Nedan ser ni ett exempel på hur de nya fakturorna ser ut. När ni betalar fakturan anger ni fakturanumret som meddelande, istället för ett långt och krångligt OCR-nummer.

Vi skickar fakturor från e-mailadressen no-reply@my.accounting.pe, fakturorna bifogas i e-mailet som en PDF-fil. Om du tror att du missat någon faktura, kontrollera ditt spamfilter och lägg till ett undantag för denna e-mailadress.

Exempelfaktura.jpg

Powered by Zendesk