Följ

Babs nätverksunderhåll 2017-11-20, 2017-12-03

Måndag den 20 november 00.30 till 06.00 och söndag 3 december 00.30 till 06.00 utför Swedbank Babs rutinmässiga nätverksunderhåll. Det kan bli korta uppehåll i auktoriseringstrafiken på grund av detta.

I praktiken innebär det att vissa köp kan nekas och dagsavslut kan bli fördröjda med en dag.

Ursprungsmeddelande från Babs följer nedan.

Important information regarding Network Maintenance

Monday 20th of November at 00.30 am CET to 06.00 am CET and Sunday 3rd of December at 00.30 am CET to 06.00 am CET.

During the above mentioned time slots, Swedbank will perform network maintenance.

There might be short interruptions in the authorization traffic due to the maintenance work.

We apologize for any inconvenience.

Powered by Zendesk