Följ

Småavbrott hos internetleverantör 2017-12-08

2017-12-08 14:54

Just nu kan det bli problem med anslutning till Onslips servrar via kassa och kortterminal via bredband.

Det kommer främst drabba dig som använder en molnbaserad kontrollenhet eller en kortterminal kopplad via bredband.

Anslutningsproblemen ser inte ut att vara konstanta utan återkommande till och från. Om ni har problem för tillfället rekommenderar vi att ni loggar ut och in i kassan och testar igen samt startar om kortterminalen.

2017-12-08 15:20

Ett antal internetleverantörer har haft problem under 14:36 - 14:42 som vi är medvetna om. Sedan dess har det fungerat men det kan möjligtvis återkomma.

Powered by Zendesk