Följ

Vad kostar kortbetalning / transaktion?

Läs mer | Ladda ner kassaguide | Kontakta oss

 

Du betalar Onslip för själva terminalen. Transaktionsavgifterna bestäms i ett avtal mellan dig och din kortinlösare.
 
Du måste alltså kontrollera med din kortinlösande bank hur ert inlösenavtal ser ut.
Powered by Zendesk