Följ

Dagsavslut matchar ej

1Läs mer | Ladda ner kassaguide | Kontakta oss
 

 

Dagavslutet är utfört men det matchar inte, vad ska jag göra? 
Detta innebär att någon eller några transaktioner som utförts i terminalen inte överensstämmer med er kortinlösare och ni bör kontakta dem.
 
Kontaktuppgifter till er kortinlösare hittar ni här
 
Har ni Babs som inlösare finns nu även tjänsten Babs Access där ni själva kan hålla koll på era transaktioner.  
 
Powered by Zendesk