Följ

Dagsavslut

Läs mer | Ladda ner kassaguide | Kontakta oss

 

Gå in i menyn med MENU-knappen. Gå vidare på Rapporter med F2, sedan in på Avstämningar med F1. Välj då Dagsavslut med F1.

Du kan behöva ange ditt butikslösenord. Ange då lösenordet och tryck ENTER.

Dagsavslutet genomförs och kvitto skrivs ut.

Dagsavslutet har utförts. Avstämningsperioden är från datumet du gjorde ditt senaste dagsavslut till dagens datum.

Hur du utför ett dagsavslut finns också beskrivet i manualen samt i lathunden. 

 
Powered by Zendesk