Följ

Går det att ändra energisparläge?

1

Läs mer | Ladda ner kassaguide | Kontakta oss


Terminalerna är förinställda på att gå in i energisparläge efter 60 minuter som är maxtiden. Men tiden går att ställa in. Vill du ha kortare tid går detta naturligtvis att ändra. 

Börja med MENU för att gå in i huvudmenyn. Tryck F3 för att gå in i Inställningar. Välj F2 för Terminal, och sist F3 för Energisparläge.

Du kan nu ändra tid för hur lång tid terminalen ska vara inaktiv innan den går in i viloläge med F2.

Du kan ändra tid för hur lång tid terminalen ska vara inaktiv innan den stängs av med F3.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk