Följ

Går det att ändra energisparläge?

1

Läs mer | Ladda ner kassaguide | Kontakta oss


Terminalerna är förinställda på att gå in i energisparläge efter 60 minuter som är maxtiden. Men tiden går att ställa in. Vill du ha kortare tid går detta naturligtvis att ändra. 

Börja med MENU för att gå in i huvudmenyn. Tryck F3 för att gå in i Inställningar. Välj F2 för Terminal, och sist F3 för Energisparläge.

Du kan nu ändra tid för hur lång tid terminalen ska vara inaktiv innan den går in i viloläge med F2.

Du kan ändra tid för hur lång tid terminalen ska vara inaktiv innan den stängs av med F3.

Powered by Zendesk