Följ

Logon misslyckades

1Läs mer | Ladda ner kassaguide | Kontakta oss

 

Jag försöker göra logon men det misslyckas, vad innebär det?
När logon misslyckas beror det på att din terminal har problem att hitta uppkoppling. Följ länkarna för att se hur du felsöker antingen Bredband eller GPRS-terminal beroende på vad du har.

Powered by Zendesk