Följ

Fel företagsuppgifter på kvittot?

Läs mer | Ladda ner kassaguide | Kontakta oss

 

Om du behöver ändra uppgifter på kvittot i kortterminalen, t.ex. din adress eller telefonnummer går detta givetvis att korrigera. Då vänder du dig till din kortinlösare.

Har du Swedbank BABS som kortinlösare vänder du dig till Babs på telefon 08-411 10 80. Om du har SHB, SEB, Nordea, Danske Bank eller Teller som kortinlösare kontaktar du EVRY på telefon 08-725 57 50.

Powered by Zendesk