Följ

Vad är skillnaden mellan X-rapport & Z-rapport?

Nya funktioner i din kassa!

 

 

X-rapporten och Z-rapporten visar samma information, det är bara så att Z-rapporten sätter punkt för den försäljningsdagen och kan användas som bokföringsunderlag. En X-rapport är således en nulägesrapport, och kan inte användas som bokföringsunderlag.

En X-rapport är en nulägesrapport när du vill hålla koll på försäljningen.

  • Tryck Inställningar och välj X-rapport.
  • Tryck OK. X-rapporten skrivs ut.

En Z-rapport är en dagsrapport och ska minst genomföras efter varje försäljningsdag. Allra oftast gör man alltså denna på kvällen innan man går hem.

  • Tryck Inställningar och välj Z-rapport.
  • Tryck OK. Z-rapporten skrivs ut. Välj om ni vill fortsätta försäljning eller logga ut för dagen.
Powered by Zendesk