Följ

Hur lång är leveranstiden?

Leveranstiden för våra kortterminaler brukar oftast vara 2 till 5 arbetsdagar.

Faktorer som väger in på leveranstiden är hur snabbt vi får in ett signerat avtal, om ni har ett inlösenavtal färdigt och klart, samt att vi måste beställa ett ID för terminalen från banken.

Powered by Zendesk