Följ

Tar ni någon transaktionsavgift?

Onslip tar aldrig en avgift per transaktion. Det enda ni betalar är månadshyran, samt eventuell startavgift. Dessa exakta belopp står specificerat på ert avtal.

Det kan hända att er inlösare har ett arvode per transaktion eller månad. Ni bör kontakta er kortinlösare för att undersöka ert inlösenavtal där avgifterna står specificerade.

Powered by Zendesk