Följ

Vad är ett inlösenavtal?

Ett inlösenavtal är ett avtal som tecknats mellan dig och din bank eller inlösare som tillåter ditt företag att ta emot kort som betalmedel. Inlösenavtalet bestämmer vilket konto pengarna ska överföras till. Avtalet bestämmer också hur mycket kortinlösaren ska ha i arvode per transaktion eller per månad.

Kontakta din bank för mer information kring inlösenavtal.

Powered by Zendesk