Följ

Skapa varugrupper, artiklar och knappar

Nya funktioner i din kassa!

 

För att lägga in varugrupper, artiklar samt ge dessa artiklar en visuell knapp i din kassa så behöver du först logga in i Backoffice, om du inte vill använda redigeringsläget direkt i kassan. Se den enskilda artikeln för redigeringsläget i det fallet.

 

Skapa Varugrupp

Välj Produkter -> Varugrupper.

chrome_2017-06-08_14-52-26.png

Klicka på Skapa varugrupp.

Välj åtminstone Namn, Varugruppstyp och Momssats. För information kring konton, se vår artikel om Kontoplan.

Klicka på Spara varugrupp när du är nöjd. Gruppen är sparad och du kan gå vidare till att skapa flera.

TIPS! För alkoholvarugrupper rekommenderar vi att ni bryter upp grupperna i Öl, Sprit, Vin, Cider och Jästa drycker istället för en stor "Dryck 25%"-grupp. Detta kommer underlätta avsevärt när ni bokför.

Skapa artikel
Nästa steg är att skapa en artikel som tillhör denna varugrupp. Välj Produkter -> Produkter.

Klicka på Skapa produkt på höger sida.

Skriv in namnet på artikeln och välj vilken varugrupp denna ska tillhöra. Om du önskar öppet pris, kryssa i det valet. Öppet pris innebär att kassan frågar vid köptillfället vad artikeln kostar. Annars, fyll i Försäljningspris (inkl moms).

Under fliken Beskrivning kan ni fylla i diverse information om artikeln. Om ni har streckkodsläsare får ni mata in streckkoden i fältet Streckkod (EAN).

Klicka på Skapa produkt när du är nöjd.

Skapa knappar

Nu när vi har varugrupp och artiklar ska vi skapa knappar för dessa i kassan. Välj Produkter -> Knappkartor.

Just nu är vår knappkarta tom. Klicka på Redigeringsläge längst upp till höger.

Gråa plussknappar visas nu, klicka på en för att skapa en knappgrupp.

Skriv in ett namn för din knappgrupp. Klicka på Lägg till.

Nu har vi också ett rutnät med artikelknappar under knappgruppen.

Det finns två sätt att gå vidare här. Om du har skapat en lista med artiklar som du vill skapa knappar på, då blir det smidigast om du infogar alla produkter samtidigt, istället för att skapa varje knapp en för en, eller hur? Vi gör detta nu.

Klicka på nedåtpilen bredvid knappen Redigeringsläge och välj Infoga produkter.

Välj varugruppen du vill infoga från i rullgardinslistan på vänster sida, klicka sedan på Välj / avmarkera alla.

Klicka på Infoga produkter längst ned till höger.

Systemet har skapat knappar automatiskt för artiklarna.

Det andra sättet att skapa knappar på är att helt enkelt klicka på en fri plats och skapa en knapp manuellt. Detta sätt är bäst om du skapat en enstaka artikel och bara vill infoga den. Klicka på en fri plats där du vill skapa din knapp.

Rutan Skapa knapp visas. Skriv in en del av namnet på produkten i fältet Produkt. Systemet söker och resultaten visas i en lista. Klicka på produkten du vill infoga.

Du har gjort rätt när fältet Namn automatiskt fylls i. Klicka på Lägg till.

Nu har vi skapat en knapp manuellt!

Glöm inte att klicka på Spara ändringar längst ned på sidan!

Logga ut och in i din kassa så kan du se förändringarna.

Powered by Zendesk