Följ

Skrivaren svarar inte

Nya funktioner i din kassa!

1. Starta om skrivare

Det fungerar inte
2. Dra ut alla sladdar ur integrationsmodulen och vänta ca 10 sekunder. Efter det så stoppa in alla sladdar igen och vänta tills allt lyser som det ska och försök igen.

Powered by Zendesk