Följ

Kontrollenhet fungerar inte

Nya funktioner i din kassa!

Kan du skriva ut en subtotal, men inte en x-rapport?

Ja? - Kontrollera att kontrollenheten blinkar med grönt ljus på höger sida. Säkerställ att el-kabeln och seriell-kabeln (den breda) sitter i som de ska i båda ändarna av integrationsmodulen.
Nej? Kontrollera sladdarna, om dem sitter korrekt och det fortfarande inte fungerar, dra ut strömkabeln till integrationsmodulen i 10-15 sekunder, sätt sedan tillbaka.
Efter det gå till kassan och tryck på inställningar -> Enheter -> Ta bort alla kopplingar - > Upptäck tjänster -> koppla automatiskt - > Spara - > Stäng.

 

Får du det inte att fungera, kontakta supporten.

Powered by Zendesk