Följ

Kvittoutskrift fungerar inte

1Läs mer | Ladda ner kassaguide | Kontakta oss

 

Om ditt kvitto inte skrivs ut brukar det finnas tre vanliga orsaker till detta.

  1. Valsen under kvittoluckan saknas och kvittot matas inte ut.
  2. Rullen är vänd åt fel håll och kvittot skrivs ut blankt.
  3. Kvittot skrevs aldrig ut från början. Skriv då ut en kvittokopia genom att trycka MENU, F1 och sedan F4.

Om du märker att kvittovalsen i luckan inte finns eller är skadad kan du beställa en reserv. Kontakta oss på supporten via telefon 0500-600 111 eller e-mail support@onslip.com

Powered by Zendesk