Följ

Köp medges ej - Oskickade full

1Läs mer | Ladda ner kassaguide | Kontakta oss

Köp Medges Ej - Oskickade Full

Detta innebär att det inte finns någon uppkoppling.
Kontrollera först din uppkoppling, du kan göra detta enklast om du trycker F1 när det står Ny kund, sätt i/dra kort. Alternativt starta om din terminal. Säger terminalen "Logon godkänd" har du en anslutning, testa gör om köpet då.

Powered by Zendesk