Följ

Ändra kvittotext / Skapa Plats

Nya funktioner i din kassa!

Se till att du är inloggad i Backoffice.

Välj Konfigurera -> Platser & kvittouppgifter.

Klicka på Skapa ny plats.

De första två raderna är vad platsen ska heta här i Backoffice. Det är händigt om man har kassor på flera orter. På den andra raden markerar man vilka kassor som ska använda sig av denna kvittoinformation.

Alla fält nedan visas på själva kvittot. Per automatik hämtar kvittot informationen från era företagsuppgifter. Om ni skulle vilja manuellt skriva in information, kryssa bort Använd företagsuppgifterna så kan ni skriva fritt i fälten. Det kan vara intressant om t.ex. ditt bolaget heter någonting men butiken heter något annat.

Observera att ni också kan ladda upp en logotyp. Denna kommer dock alltid vara i svartvitt, då värmeskrivare inte har möjlighet att skriva i färg. Se nedan för exempel på hur det kan se ut.

Tryck på Spara ändringar när du är klar med kvittot. Logga ut och in igen i kassan så uppdateras kvittot med dina nya uppgifter.

Powered by Zendesk