Följ

Varför har inte pengarna kommit in på kontot?

Läs mer | Ladda ner kassaguide | Kontakta oss

 

Om dina pengar inte har kommit in på kontot efter en bankdag kan det bero på att dagsavslutet ínte har utförts korrekt online, det kan då dröja upp till 7 bankdagar.

Om det är utfört korrekt online men ni har ändå inte fått in era pengar, kontrollera då att ni även har uppkoppling genom att utföra en logon (Tryck på F1 vid Ny kund-skärmen)

Om ni får en godkänd logon, kontakta din kortinlösare och dubbelkolla att de tagit emot dagsavslutet.

Powered by Zendesk