Följ

Köp medges ej - Lokalt nekat

Läs mer | Ladda ner kassaguide | Kontakta oss


Köp medges ej - Lokalt nekat

 

Detta innebär att det inte finns någon uppkoppling.

Kontrollera uppkoppling och gör om köp.

Du kan kontrollera uppkoppling genom att trycka F1 i utgångsläget eller att enkelt starta om terminalen. Om terminalen säger "Logon godkänd" har du anslutning, testa gör om köpet.

Powered by Zendesk