Följ

Bokföringsunderlag och Kontoplan

Nya funktioner i din kassa!

Bokföringsunderlaget används för att ge varugrupper och betalmedel koppling till bokföringskonton för att underlätta vid bokföring. Att man har en korrekt kopplad kontoplan är en förutsättning för att Fortnox-tillägget skall fungera korrekt, samt att kunna exportera SIE-filer från Rapporter.

Det är värt att tänka på att detta inte påverkar Z-rapporter bakåt i tiden - bara rapporter efter datumet ni gjort detta. Om ni för tillfället är inloggade i kassan när ni utför dessa ändringar, be kassören logga ut och in igen för att hämta alla ändringar.

Observera att informationen vi presenterar nedan endast är för demonstrationssyfte och bokföringskonton ni ser i demonstrationen är inte nödvändigtvis korrekt för er verksamhet. Rådgör alltid med er revisor eller bokföringsfirma innan ni skriver in bokföringskonton i ert underlag.

chrome_2017-09-05_08-56-14.png

Se till att ni är inloggade i Backoffice.
Tryck på Konfigurera -> Bokföring.

chrome_2017-09-05_08-59-58.png

Ni kan se i bokföringsunderlaget att vi för tillfället inte har någon kontoplan uppsatt och därför inte kan administrera bokföringskonton. Välj därför Kontoplan-fliken.

Välj att lägga till BAS-konton. Ni kommer behöva kassakonto och avräkningskonto för samtliga betalmetoder, samt försäljningskonto, momskonto och rabattkonto för samtliga varugrupper. Ett konto för avrundning och ett konto för mismatch kommer också behövas.

chrome_2017-09-05_09-00-25.png

Skriv in den fyrsiffriga koden för kontot, alternativt kontots namn, och välj den i listan. Klicka på Lägg till. Gör detta för varje konto ni ska använda i er verksamhet.

chrome_2017-09-05_09-01-34.png

När ni är färdiga kommer er kontoplan att se ut någonting i stil med detta.
Observera att dessa konton återigen bara är för demonstrationssyfte, rådgör alltid med revisor och/eller bokföringsfirma innan ni skriver in bokföringskonton.

När allt ser bra ut, fortsätt in på Bokföringsunderlag-fliken.

chrome_2017-09-05_09-03-15.png

Först åtgärdar vi betalmetoderna. Klicka på rutan för Kassakonto och välj rätt konto för varje betalmetod, gör detsamma för Avräkningskonto. Se till att ni väljer konton för alla betalmetoder ni har.

chrome_2017-09-05_09-05-44.png

Nu när betalmetoderna är åtgärdade går vi vidare till varugrupperna. Ni ser varugruppernas namn till vänster, samt vilken momssats de är i procent för att hjälpa er bestämma vilka konton som ska väljas. Varugrupper med 0% moms har självfallet inget momskonto.

chrome_2017-09-05_09-05-55.png

Till sist har vi konton för avrundning och mismatch. Välj korresponderande konton.

Nu när alla konton är valda kan vi nu spara vårt bokföringsunderlag. Klicka på Spara längst upp till höger på skärmen.

chrome_2017-09-05_09-06-10.png

Grundinställningarna för ert bokföringsunderlag är nu sparade!

Dessa inställningar gäller för samtliga kassor på ert konto. Om ni är intresserade av att vissa kassor ska bokföras på ett annat sätt, fortsätt läsa här nedan!

Undantag på kassor och platser

Nu har vi alltså våra grundinställningar på plats. Men tänk om en speciell kassa eller plats ska bokföras på ett säreget sätt? Då kan vi använda oss av undantag.

chrome_2017-09-05_09-06-21.png

Välj först kassan eller platsen ni vill konfigurera i Filtret längst upp på sidan.

Skapa undantag-knapparna är inte längre gråa. Klicka på Skapa undantag på kontot ni vill göra ett undantag för.

chrome_2017-09-05_09-07-21.png

Kassan eller platsen vi valt i filtret får nu en egen rad vi kan slå in konton på. Välj de unika kontona som ska användas på denna kassa eller plats.

Fortsätt göra detta för varje konto som ska överskrida grundinställningarna.

Glöm inte att spara längst upp på sidan när ni är klara!

chrome_2017-09-05_09-06-10.png

Powered by Zendesk