Följ

Installationsguider till våra kassor

Här finns installationsguider till våra kassor. Välj den som är till er kassa. De skiljer sig lite åt mellan POS Tablet, POS Z10/Z15 och Protech. Dessutom skiljer det sig om det är med molnbaserad kontrollenhet eller en fysisk kontrollenhet.

Powered by Zendesk