Följ

Software Mismatch

Läs mer | Ladda ner kassaguide | Kontakta oss
Software Mismatch

Vid nya uppdateringar så kan det hända att terminalen får ett fel där det står 'Software mismatch' på skärmen. Och för att lösa detta så:

När det står 'Ny kund Sätt i / dra kort' så tryck på F2-knappen ( till höger om skärmen ) för att uppdatera terminalen. Terminalen kommer då få Software mismatch och då trycker du på knappen FUNC.

Powered by Zendesk