Följ

Tillvalsgrupper

Nya funktioner i din kassa!

OBS! Tillvalsgrupper ingår i kassatillvalet Bongskrivare.

Tillvalsgrupper används som modifiering på bongade beställningar.

Som ett exempel: Vi har en artikel kallad Schnitzeltallrik. tillvalsgrupperna kan vara tillbehören t.ex. klyftpotatis eller ris.

Ett annat praktiskt exempel är stekgrad på en köttbit. Där kan man lägga in tillvalsgrupper för rare, medium rare, well done, och så vidare.

Alla dessa tillval skrivs ut på bongen när denna skickas till köket.

 

Logga in på Backoffice. Klicka först Produkter, sedan Tillvalsgrupper.

Välj att Skapa tillvalsgrupp.

Skriv ett namn för din tillvalsgrupp, exempelvis Stekgrad.

Om du vill att kassan ska fråga automatiskt när produkten läggs till i notan, kryssa i det valet.

Välj typ av tillval. Endast ett alternativ betyder just det, man kan bara välja ett alternativ i tillvalsgruppen. Tillåt flera val betyder att man kan välja flera tillval i gruppen. Tillvalsprodukter kan man använda om man vill att tillvalen ska kosta pengar, exempelvis extra ost för 5 kr. Om du väljer tillvalsprodukter kan du endast välja existerande produkter. Alltså måste du gå in på Produkter och skapa nya produkter för tillvalen som kommer kosta pengar.

När du har lagt in alla tillval du ska ha, klicka på Skapa tillvalsgrupp.

När du är klar här, gå in på Produkter och välj Varugrupper.

Klicka Ändra på varugruppen du vill ska använda dessa tillval.

 

Välj tillvalsgruppen du vill lägga till längre ned. Klicka på Spara varugrupp när du är klar.

 

Powered by Zendesk