Följ

Hur kan jag flytta en nota till ett annat bord?

Nya funktioner i din kassa!

 

Det går att flytta ett sällskap till ett annat bord om så skulle behövas. Börja först med att hämta notan du vill ändra.

chrome_2017-05-05_16-05-32.png

Tryck på Hämta.

chrome_2017-05-05_16-07-48.png

Välj bordskartan som gäller och välj notan. I detta exempel är det notan till vänster på Bord 1.

chrome_2017-05-05_16-08-17.png

Vi har nu fått upp Bord 1 i notan.

Tryck på Nota ⇓.

chrome_2017-05-05_16-08-37.png

Tryck på Ändra nota.

chrome_2017-05-05_16-15-09.png

I denna meny kan man ändra vilka bord notan är kopplad till.

Tryck på bordet med röd ram. I detta exempel är det Bord 20. Den röda ramen kommer att försvinna.

chrome_2017-05-05_16-15-33.png

Tryck då en gång på bordet du skulle vilja flytta notan till. I detta exempel trycker vi på Bord 21. Du har gjort rätt om den röda ramen dyker upp. Tryck på Spara.

chrome_2017-05-05_16-15-54.png

Vi kan nu se längst upp i notan att beställningen flyttat bord.

Du kan nu parkera notan på nytt, så kommer denna ändring att reflekteras i bordskartan.

Powered by Zendesk