Följ

Hur delar jag upp en nota?

Nya funktioner i din kassa!

 

Om ett sällskap beställde tillsammans, men vill dela upp betalningen, går detta att fixa.

chrome_2017-05-05_16-05-32.png

Tryck på Hämta längst upp i notan.

chrome_2017-05-05_16-07-48.png

Välj bordskartan som gäller och välj notan. I detta exempel är det notan till vänster på Bord 1.

chrome_2017-05-05_16-08-17.png

Vi har nu fått upp Bord 1 i notan.

Tryck på Nota ⇓.

chrome_2017-05-05_16-08-37.png

Tryck på Dela upp.

chrome_2017-05-05_16-09-10.png

I denna skärm kan du välja vilka artiklar som ska brytas av till en ny nota.

Under Aktuell nota kan du trycka på högerpilen bredvid artikeln du vill flytta. Då flyttas 1 styck av artikeln under Ny nota. När du är nöjd, tryck OK.

chrome_2017-05-05_16-09-41.pngDe artiklar du flyttade till Ny nota kommer att visas i notan. Artiklarna du inte valde har parkerats tillbaka på bordet.

chrome_2017-05-05_16-10-18.png

Du kan nu ta betalt för dessa artiklar separat, alternativt parkera tillbaka dem på bordet till senare.

Powered by Zendesk