Följ

Hur delar jag upp en nota?

Nya funktioner i din kassa!

 

Om ett sällskap beställde tillsammans, men vill dela upp betalningen, går detta att fixa.

chrome_2017-05-05_16-05-32.png

Tryck på Hämta längst upp i notan.

chrome_2017-05-05_16-07-48.png

Välj bordskartan som gäller och välj notan. I detta exempel är det notan till vänster på Bord 1.

chrome_2017-05-05_16-08-17.png

Vi har nu fått upp Bord 1 i notan.

Tryck på Nota ⇓.

chrome_2017-05-05_16-08-37.png

Tryck på Dela upp.

chrome_2017-05-05_16-09-10.png

I denna skärm kan du välja vilka artiklar som ska brytas av till en ny nota.

Under Aktuell nota kan du trycka på högerpilen bredvid artikeln du vill flytta. Då flyttas 1 styck av artikeln under Ny nota. När du är nöjd, tryck OK.

chrome_2017-05-05_16-09-41.pngDe artiklar du flyttade till Ny nota kommer att visas i notan. Artiklarna du inte valde har parkerats tillbaka på bordet.

chrome_2017-05-05_16-10-18.png

Du kan nu ta betalt för dessa artiklar separat, alternativt parkera tillbaka dem på bordet till senare.

Var denna artikel till hjälp?
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk