Följ

Bolagsändring

Om ni ska ändra bolagsform, kontakta oss via e-mail på avtal@onslip.com alternativt per telefon 0500-600 111. En bolagsändring är gratis, så länge som ni inte byter inlösennummer.

Om ni är osäkra på om ni ska byta inlösennummer eller inte, kontakta er kortinlösare och kontrollera detta.

Om ni måste byta ert inlösennummer ber vi er göra en överlåtelse. Se denna artikel för överlåtelseblankett.

Powered by Zendesk