Följ

Fortnox felkoder

Nya funktioner i din kassa!

Om någonting inte står rätt till med konfigurationen för Fortnox-tillägget kan den återge felkoder i Backoffice. I denna artikel listar vi vissa av dem och eventuella lösningar. Om du inte får in dina Z-rapporter i Fortnox automatiskt, kontrollera om du får felkoder i Backoffice.

Fel vid export: Verifikationsserien är inte manuell (F).

F-serien har inte manuell kontering påslaget för det aktuella räkenskapsåret. Logga in på Fortnox och välj det aktuella räkenskapsåret, till vänster om Inställningar. Gå in på Inställningar och gå ner till Verifikationsserien. Klicka i Manuell kontering för F-serien och spara.

Det kan dröja ett par timmar innan Z-rapporterna dyker upp som de ska.

Fel vid export: Ogiltigt konto.

Du har ingen kontoplan konfigurerad i Backoffice. Vi har en egen artikel som kan guida dig genom denna process. Observera att denna nya kontoplan bara kommer att justera framtida Z-rapporter eftersom man inte får ändra på befintliga Z-rapporter. Du får alltså manuellt mata in de gamla Z-rapporterna, men fr.o.m. dagen du matat in kontoplanen kommer Z-rapporterna skickas till Fortnox som de ska.

Fel vid export: Konto "xxxx" är inte aktivt.

Detta konto är inte satt som aktivt i Fortnox. Logga in på Fortnox och sätt detta konto som aktivt.

Verifikationsserien "F - Kassa" finns inte

Backoffice hittar inte någon verifikationsserie benämnd F i ert Fortnox-konto. Skapa en verifikation med benämning F så Backoffice kan exportera Z-rapporterna korrekt.

 

Om du hittar en felkod som inte finns listad i denna artikel som kan vara svår att tyda, kontakta oss för hjälp.

Powered by Zendesk