Följ

Kampanjer

Nya funktioner i din kassa!

Kampanjer är en tilläggstjänst som aktiveras i din kassa. Hör av dig till oss på telefon 0500-600 111 eller marknad@onslip.com för mer information.

Kampanjer tillåter dig att automatiskt rabattera specifika varor eller varukompositioner. Du kan till och med begränsa rabatterna till ett speciellt datumomfång, samt specifika veckodagar och timmar på dygnet.

Logga in på Backoffice. Klicka först Konfigurera, sedan Kampanjer.

Välj att Skapa ny kampanj.

Denna skärm visas.

Namn är namnet på rabatten, t.ex. Kexchoklad 2 för 3.

Beskrivning är en kort beskrivning på rabatten. Detta är inte ett måste.

Typ av rabatt är hur kampanjen ska rabatteras. Du kan välja mellan Rabatt i procent, Rabatt i kronor, Fast pris och Billigaste på köpet.

På Kampanjprodukter väljer du vilka produkter som ska befinna sig i notan för att kampanjen ska aktiveras och rabatten ges. Under Matcha antal skriver du hur många av artikeln som ska finnas i notan.

Om kampanjen i fråga är en paketkampanj, t.ex. en korv och en läsk, kan du lägga till flera artiklar som systemet ska titta efter. Klicka då på Paketkampanj. Maxantalet idag är 3 olika artiklar.

Skriv nu Rabatt i procent, Rabatt i kronor eller det fasta priset, beroende på typen av rabatt som valts.

 

Begränsa till platser kan du använda om du har fler än en butik och bara vill använda kampanjen på en enskild butik.

Startdatum och slutdatum kan du använda om kampanjen i fråga bara ska användas under en begränsad tidperiod.

Begränsa till veckodagar/tider gör just det. Om kampanjen bara ska gälla lördagar, eller en speciell tid på dygnet, för t.ex. Happy Hour, kan du specificera detta.

När alla inställningar är till ditt behov kan du Skapa kampanjen.

Powered by Zendesk