Följ

Att göra delbetalningar/Ta betalt med flera betalmetoder

Nya funktioner i din kassa!

 

Om din kund vill betala en del av köpet med kontant och resten på sitt kort, eller tvärtom, eller med någon annan betalmetod, exempelvis Swish, går detta utmärkt.

chrome_2017-05-02_15-29-25.png

Börja först med att Ta betalt. I detta exempel har vi en totalsumma på 155kr. Kunden vill betala 50kr kontant och resten på sitt betalkort.

chrome_2017-05-02_14-54-46.png

Alla funktioner tillägnade delbetalningar ligger till vänster, alltså de blå knapparna. Vi tar först de 50 kronorna kontant. Tryck på den blå Kontant-knappen.

chrome_2017-05-02_15-26-35.png

Vi anger 50 kr som belopp och trycker OK.

Kassalådan hoppar ut och 50 kr registreras som betalda. Kunden har fortfarande 105 kr kvar att betala. Kunden tar ut sitt betalkort. Tryck på den blå Kort-knappen.

chrome_2017-05-02_15-32-24.png

Det resterande beloppet är redan inskrivet i detta fall. Tryck på OK. Om du har en förvald kassakopplad terminal skickas beloppet automatiskt till terminalen. Annars kan du behöva skriva in beloppet manuellt i kortterminalen och själv hålla koll att betalningen går igenom.

chrome_2017-05-02_15-27-44.png

Kunden har nu betalat hela summan. Tryck på Slutför så skrivs kundens kvitto ut.

Powered by Zendesk