Följ

Redigeringsläge

Nya funktioner i din kassa!

 

Det finns nu ett redigeringsläge i din kassa som gör att du kan lägga till eller ändra artiklar och varugrupper direkt i kassan utan att behöva logga in på Backoffice. Detta är idealt för att snabbt ändra priser eller lägga till en ny vara. Observera att användaren du loggar in på måste vara administratör för att ha tillgång till detta verktyg.

Mer avancerade inställningar såsom bokföringskonton och dylikt kan bara göras i Backoffice.

Du kan gå in i läget genom att trycka på kugghjulet längst ned till vänster.

chrome_2017-05-02_14-29-00.png

Du har lyckats gå in i redigeringsläget om du ser ett nät av grå knappar med plus dyka upp.

chrome_2017-05-02_14-29-46.png

Tryck på en av plusknapparna för att börja skapa en ny knapp.

chrome_2017-05-02_14-31-23.png

Om du redan har en artikel som du bara vill lägga till en knapp för kan du trycka på Välj produkt och söka fram denna.

I detta exempel däremot ska vi göra en helt ny artikel. Tryck då på Skapa produkt.

chrome_2017-05-02_14-34-49.png

Fyll i Namn och Pris på den nya artikeln. Enhet behöver bara ändras i enstaka fall såsom lösvikt.

Se till att välja rätt varugrupp. Om du behöver en ny varugrupp för denna artikel, t.ex. på grund av annan momssats, tryck på Skapa varugrupp.

chrome_2017-05-02_14-35-59.png

Skriv in namnet på den nya varugruppen. Välj rätt varugruppstyp och välj rätt momssats. Tryck på Spara.

Knappen dyker upp som en ny knapp i kassan.

chrome_2017-05-02_14-40-18.png

Powered by Zendesk