Följ

Säkerhet

Nya funktioner i din kassa!

 

Vi uppmuntrar er att vara medvetna om säkerhet för att minska risken för stöld och sabotage till er kassa. I denna artikel kan ni finna en god grund för en säker hantering av kassan.

 • Placera kassan någonstans säkert för att minska stöldrisk.
 • Kassalådan ska vara svåråtkomlig för obehöriga.
 • Kassalådan ska vara stängd när betalning inte pågår och låst om kassan lämnas obevakad. Helst ska nyckeln inte sitta i alls då det är enkelt för någon att stjäla den.
 • Kassalådan är inte ett värdeskåp. Den är endast en förvaringsplats för era kontanter under öppettider. Så lite pengar som möjligt ska förvaras i kassalådan.
 • Förvara inte företagsalias, användarnamn, PIN-koder eller lösenord till kassan och kortterminalen där obehöriga kan hitta dessa uppgifter.

Kassaskärmen kan låsas. Om du trycker snabbt en gång på strömknappen skall skärmen slockna, den är då låst. Trycker du en gång till vaknar skärmen och du kan låsa upp den.

Om du använder denna funktion rekommenderar vi att du använder ett lösenord, eller PIN-kod. Vi beskriver hur man aktiverar detta nedan, men det är inte helt säkert att er kassa använder just dessa sätt.

 • Tryck först på hemknappen. Den ser ut som ett hus, längst ned på den svarta raden. Du bör nu se ett skrivbord med ikoner på.
 • På Z10, Z15, Protech och vissa plattor trycker du nu på de 6 fyrkanterna, dessa finns i högra hörnet, alternativt i mitten längst ned.
 • Tryck nu på Inställningar för att komma till Android-inställningarna.
 • Ett alternativt sätt att komma hit är att trycka på klockan i hörnet. En ruta öppnas, tryck då på klockan en gång till. Tryck på Inställningar längst ned.
 • Gå längre ned i listan till vänster och välj Säkerhet, under rubriken Personligt.
 • Tryck på Skärmlås till höger.
 • Välj vilken slags inloggning ni vill använda. Vi rekommenderar PIN-kod eller lösenord, denna är enklast att ge ut till behörig personal.
 • Följ instruktionerna på skärmen och mata in PIN-koden eller lösenordet. Detta ska göras två gånger för att bekräfta.

Vi rekommenderar inte ansiktslås eller röstupplåsning, då detta gör att utrustningen blir låst till en enskild person.

Powered by Zendesk