Följ

Aktivera fleranvändarstöd

1Läs mer | Ladda ner kassaguide | Kontakta oss

 

OBS - För tillfället har endast kunder med Swedbank Babs som inlösare stöd för fleranvändare.

Så här gör du för att aktivera fleranvändarstöd.

Börja med att plocka fram butikslösenordet för huvudkontot och aktiveringskoden för kontot som ska läggas till. Huvudkonto är normalt det konto som först installerats i terminalen. Aktiveringskoden har användaren som ska läggas till fått via e-post.

- Tryck MENU

- Tryck F4 för Administration

- Tryck F3 för Kontohantering

- Tryck F1 för Lägg till konto

- Ange huvudkontots butikslösenord. Bekräfta med Enter.

- Knappa in Aktiveringskoden. Bekräfta med Enter.

Nu hämtar terminalen hem inställningarna för det nya kontot. Terminalen är strax redo att användas.

 

Genomföra köp med fleranvändarstöd

Med flera användare blir det ett extra steg vid kortköp.

- Börja med att mata in kortet i terminalen.

- Välj konto/ användare

Genomför köpet som vanligt.

 

 

Powered by Zendesk