Följ

Utför en retur - Mobil kassa

Nya funktioner i din kassa!

 

Detta är en guide för hur du genomför en retur i din mobila kassa ifrån Onslip!

 

Börja med att tryck på meny-knappen.

 

Tryck sedan på Returläge.

 

Välj artikeln som ska returneras och tryck sedan på Återbetala.

 

Ange din returorsak och tryck på OK. (Detta hjälper vid bokföring)

 

Tryck sedan på Välj betalmetod.

 

Välj om detta ska returneras till kundens Kort (Annan terminal) eller Kontant.

 

Ange sedan beloppet som ska returneras på denna betalmetod. Detta är för att man ska kunna returnera till både kort och kontant om kunden vill. Fortsätt genom att trycka på OK.

 

Efter detta får du returen på din skärm. Detta är för att säkerställa att allt är rätt. Om allt är rätt så tryck på Slutför.

 

 

 

Och nu till sist så får du ange en e-postadress dit returkvittot ska skickas eller om du vill slänga kvittot.


 

Nu är din retur utförd.
Lycka till!

Powered by Zendesk