Följ

Skapa en Z-Rapport ( Dagsavslut ) - Mobil Kassa

Nya funktioner i din kassa!Detta är en guide på hur du skapar en Z-Rapport i din mobila kassa ifrån Onslip!

 

Börja med att tryck på meny-knappen.

 

 

Tryck sedan på Z-Rapport (Dagsavslut).

 

 

Sedan trycker du på Skapa när den frågar dig om du vill skapa en Z-Rapport.

 

 

Och nu har du skapat en Z-Rapport. Detta ska göras efter varje försäljningsdag.

Lycka till!

Powered by Zendesk