Följ

PED Tampered / POS Be Attacked All Keys Cleared

1Läs mer | Ladda ner kassaguide | Kontakta oss

 

 

Om din terminal säger PED Tampered, alternativt POS Be Attacked, All Keys Cleared när du startar upp den tyder detta på att terminalen har låst sig och rensat sig helt och hållet på grund av yttre åverkan. I detta tillstånd är den obrukbar.

Faktorer som utlöser detta tillstånd kan vara att man tappat terminalen i golvet, har spillt vätska på den eller utsatt terminalen för extrema temperaturer.

Olyckligtvis kan inget göras på distans och vi måste skicka ut en ny terminal till er.

Om detta inträffade i mitten av en försäljningsperiod och ni inte hunnit göra ett dagsavslut kan det tänka sig att alla transaktioner inte hunnit fram till er inlösande bank.

Ni bör i detta fall ha alla era butikskvitton nära så ni kan redovisa dessa köp gentemot er inlösande bank för att försäkra er att alla pengar förs över som de bör.

Kontakta oss på tekniska supporten så påbörjar vi ett utbyte på direkten.

Ni blir inte fakturerade för utbytet så länge som terminalen inte visar någon märkbar yttre skada.

Powered by Zendesk