Följ

Driftstörning kortterminaltrafik 2018-06-14 kl 12:50 - 13:37

Problemet löst 2018-06-14 13:37

Just nu är det en driststörning gällande kortterminaler.
Felsökning pågår och vi hoppas felet är löst inom kort.

12:50 Kommunikationsproblem mot internet från datacenter

13:37 Kommunkationsproblem löst av vår internetoperatör

Powered by Zendesk